Písmo

Obnovu písma zlacením, stříbřením a barvením na pomníku provádíme bez demontáže.

Na starší pomníky děláme přípisy oběma technologiemi (sekáním do kamene a pískováním) přímo na hřbitově včetně barvení bez demontáže.